Změna hesla pro účty pracovišť
Použijte pouze část před @